Online verze seminární práce "Informační politika a eGovernment ČR směřující k podpoře podnikání" -- ke stažení v PDF
leden 2011 -- Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ke stažení
Ke stažení v PDF

Informační politika a eGovernment ČR směřující k podpoře podnikání

Leden 2011, na SNM FF UK

Stručně v jednom tweetu

Práce hodnotí stav informační politiky ČR a eGovernmentu s ohledem na podporu podnikání. Dále prezentuje chystané projekty v rámci ČR i na evropské úrovni.


1. Úvod

Dle žebříčku stavu eGovernmentu[1], který vypracovává OSN a který se zaměřuje na připravenost a rozsah účastenství, byla Česká republika v roce 2010 na 33. místě na světě (v roce 2008 to bylo 25. místo). Před námi jsou státy jako Malajsie, Kolumbie anebo na třináctém místě Bahrajn. Na prvních místech je pak Jižní Korea, Spojené státy a Spojené království. Je tedy zřejmé, že zapálení pro elektronizaci veřejné správy v Česku upadá. Můžeme se domnívat, že to souvisí se změnou vlád a s ekonomickou krizí.

Cílem této práce je zmapovat informační politiku České republiky s ohledem na zájmy a podporu podnikání. Mám tím na mysli především malé a střední podniky, čili živnostníky a společnosti s ručením omezeným (nadnárodní korporace do toho záběru nespadají). Jelikož se ale celá řada služeb kryje, jsou určeny jak pro občany, tak pro podnikatele, najde zde řadu užitečných informací i nepodnikatel. Své zkoumání se pokusím s každým časovým obdobím zarámovat konkrétní strategií či plánem, a pak se zaměřit na jednotlivé nástroje a služby, ve stručnosti je představit a nastínit jejich možné vylepšení a budoucí vývoj.


[1] United Nations. E-Government Survey 2010 : Leveraging e-government at a time of financial and economic crisis [online]. New York : UN Publishing Section, 2010 [cit. 2010-12-28]. ISBN 978-92-1-123183-0.