Online verze seminární práce "Informační politika a eGovernment ČR směřující k podpoře podnikání" -- ke stažení v PDF
leden 2011 -- Studia nových médií na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Ke stažení
Ke stažení v PDF

5. Závěr

Mám-li ve stručnosti shrnout českou informační politiku na podporu podnikání a eGovernmentu, je potřeba vystihnout dva důležité okamžiky: práci Ministerstva informatiky, které ale nemělo dostatečnou podporu ostatních rezortů a pak práci Ministerstva vnitra za dob Ivana Langera. Pro dokončení projektu eGon už zbývají jen základní registry (KIVS, Czech POINT i zákon o eGovernmentu jsou již v provozu). Do budoucna je ale nutná užší spolupráce s Evropskou komisí, která určuje standardy pro celoevropský systém eGovernmentu. Pro podnikatele bude především důležitá elektronizace veřejných zakázek a propojení s celou Evropou. Podstatné je, aby eGovernment podnikání zjednodušoval, snižoval administrativu, zvyšoval transparentnost, a tak i konkurenceschopnost. Všechno to bude mít pozitivní dopad na stát, ale i na občany.

Co se týče nástrojů a služeb, chybí jim zaměření na uživatele. Nástroje jsou sice podle předepsaných zákonů a norem, nejsou ale jednoduché a přehledné. Je potřeba začít využívat UI a UX principy. Zároveň by stát měl investovat více do osvěty a ukazovat pozitivní dopady. Pro používání by stát měl využít pozitivní, ale i negativní motivaci jako např. v případě datových schránek, které umožňují zasílat doporučená elektronická psaní zdarma a jejich využívání je povinné pro všechny firmy a OVM.